Prace przy obiektach drogowych. Wieluń os. Stare Sady.

Realizacja inwestycji budowlanych dla Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


 

Kompleksowa obsługa realizacji sieci sklepów „Dino”.
Miejscowość Biała.

Kompleksowa obsługa realizacji sieci sklepów „Dino”.
Miejscowość Mokrsko.


 

Kompleksowa obsługa realizacji sieci sklepów „Dino”.
Miejscowość Pątnów.

Kompleksowa obsługa budowy sklepu „Intercars”.
Wieluń ul. Warszawska.


 

Kompleksowa obsługa realizacji szkółek drzew i krzewów ozdobnych
A. i L. Blabuś. Obiekt Wieluń ul. Warszawska (centrum ogrodnicze).

Kompleksowa obsługa realizacji szkółek drzew i krzewów ozdobnych
A. i L. Blabuś. Obiekt szkółka w Radominie.


 

Kompleksowa obsługa realizacji szkółek drzew i krzewów ozdobnych
A. i L. Blabuś. Obiekt szkółka w Białej Kopiec.

Kompleksowa obsługa bodowy centrum budowlanego, dawna „Mrówka”. Wieluń ul.Częstochowska.


 

Prace pod modernizację parku miejskiego.

Projektowanie i podział terenów osiedlowych. Wieluń ul. J.Żubr.


 

Obsługa mniejszych inwestycji budowlanych. Wieluń ul. Bojarowska – nowo powstające osiedle domków jednorodzinnych.

Obsługa budowy centrum producentów owoców „Witamina”.
Biała Rządowa.