• Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

- wykonanie map do celów projektowych klasycznych i cyfrowych ( dxf, dgn, pdf, jpg i inne.)
– sporządzanie i aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych,

  • Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne obiektów budowlanych , również obiekty wielkogabarytowe (hale, magazyny, sklepy itp.) oraz sieci i przyłącza podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu .
  • Wznowienia i rozgraniczenia nieruchomości.
  • Scalenie i podział nieruchomości.
  • Zakładanie, modernizacja oraz aktualizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali.
  • Skanowanie oraz obróbka graficzna , map i dokumentów różnych formatów
    (do rozmiaru A0 +, kolor).
  • Opracowania geodezyjne projektów.